overlay

Güncelleme Eğitimleri

Temel Modül Güncelleme Eğitimi: 2 Gün süren eğitimde teorik sunumların yanı sıra parça beceri uygulamaları yer almaktadır.