overlay

Farkındalık ve Hizmetiçi Eğitimler

Farkındalık Eğitimleri:

Madde Kullanım Bozukluğu: 1 günlük teorik eğitim

Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer Tehditler (KBRN): 1 günlük teorik eğitim

Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım: 1 günlük teorik sunum ve vaka çalışması

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Çalışanlarının Rolü ve Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitim: 1 günlük teorik eğitim