overlay

Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi (İLYAD)

Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi (İLYAD)

Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan sağlık personellerinin erişkin hastalarda ileri yaşam desteği konusunda  bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile düzenlenen eğitim modülüdür. Eğitimde;  teorik sunumlar, küçük gruplarla parça beceri uygulamaları ve senaryo çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitimin;
1. Günü açılış, tanışma ve beklentilerin alınması ile başlar. Katılımcıların, eğitim öncesi bilgi düzeyini ölçmek amacıyla yapılan ön testin ardından Acil Olgu Yönetimi ve Arrest Yönetimi teorik konuları ve konularla ilgili oyunlaştırmalar, parça beceri çalışmaları ve senaryo çalışmaları ile gün tamamlanır.

2.Gün: Ritim Bozuklukları, Periarrest Ritim bozuklukları, Göğüs Ağrısı ve Akut Koroner Sendrom konuları teorik sunumları ,anlatılan konu ile ilgili parça beceri uygulamaları ve senaryo çalışmaları;

3. Gün: Özel Durumlarda İleri Yaşam Desteği teorik sunumları ve senaryo çalışmaları ile etik sunumu ve  grup tartışması;;

4. Gün: Vaka simülasyonları ve son testin ardından katılım belgelerinin teslimi ve kapanış programı ile kurs tamamlanır,