overlay

AFET / Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) BirimiFAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI ve SOYADIPERSONEL İLETİŞİM BİLGİSİ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIAFET / ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) BİRİMİ1. TÜRKİYE AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA; KONYA AFET MÜDAHALE PLANININ 26 HİZMET GRUBUNDAN BİRİ OLAN YEREL DÜZEY SAĞLIK HİZMET GRUBU OPERASYON PLANI, ANA VE DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ İLE BİRLİKTE HER YIL HAZIRLANMASI VE GÜNCELLENMESİ
2. KONYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN KONYA AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI (KAMP) MASA-BAŞI VE SAHA TATBİKATLARINA KATILIM SAĞLAMA İŞLEMLERİ
3. ONAYLANAN KONYA İLİ YEREL DÜZEY SAĞLIK HİZMET GRUBU OPERASYON PLANI MASA-BAŞI VE SAHA TATBİKATLARI DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİ
4. AFET YÖNETİMİNİN TÜM AŞAMALARININ ELEKTRONİK ORTAMDA TAKİP EDİLMESİ AMACIYLA OLUŞTURULAN AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİNE ( AYDES ) İLİMİZE AİT VERİ GİRİŞLERİNİN YAPILMASINDA VE VERİLERİN GÜNCELLENMESİ 4 AYDA BİR DÜZENLİ OLARA AFETE HAZIRLIK VERİ GİRİŞ TAKİP RAPORU HAZIRLANMASIÖmer GÖKSU0 332 223 4000 (4324)
5. İLİMİZ DE YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERİN AFET VE ACİL DURUM PLANLAMA (HAP) İŞLEMLERİ
6. İLİMİZDE HİZMET VEREN TÜM SAĞLIK KURULUŞLARINCA HAZIRLANAN HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) BİLGİLERİNİN YEREL DÜZEY SAĞLIK HİZMET GRUBU PLANINA ENTEGRE EDİLMESİ, HASTANELERİN YILLIK HAP PLANLARI VE GÖRÜŞ GEREKTİREN KONULAR HAKKINDA TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI ADINA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİMLERDE BULUNULMASINazmiye EKER0 332 223 4000 (4325)
7. UMKE TEMEL EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
8. UMKE PERSONELİNE YÖNELİK İL İÇİ VE İL DIŞI GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
9. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI YAZIŞMALAR